Hergot!: Speciální ateistický díl

20. prosinec 2015

Na poslední adventní neděli jsme si do Hergot!u možná trochu nečekaně pozvali hosta ze sféry ateismu: filozofa a evolučního biologa Robina Kopeckého, který je aktivní jednak v Českém klubu skeptiků Sisyfos, jednak ve sdružení Ateisté ČR. V návaznosti na Hergot! se skeptikem Leošem Kyšou, který se hlásí ke křesťanství, jsme se Robina Kopeckého ptali, zda skepticismus musí vést k ateismu.

Kopecký říká, že jako skeptik musí být otevřen všem možnostem a připraven kdykoli přehodnotit svá přesvědčení. Svůj ateismus tak chápe jako určitou pracovní hypotézu, nevyvratitelný argument pro Boží existenci by jej mohl dostat na druhý břeh. Subjektivní mystická zkušenost ovšem takovým argumentem není, jak Robin Kopecký zdůrazňuje v konfrontaci s příběhem nevěřícího Tomáše: hlas z nebes nebo vize hořícího keře by jej, jak tvrdí, vedly spíš k přesvědčení, že má halucinace.

Kromě ateismu se Robin Kopecký hlásí i k agnosticismu. O čem se běžně mluví jako o dvou různých náhledech na Boží existenci, jsou podle našeho hosta odpovědi na různé otázky. Agnostik je přesvědčen, že nemůžeme poznat, jestli Bůh existuje, nebo ne, ale stále si může vybrat, zda bude ateistou, nebo se v Boha rozhodne věřit. Křesťanství Kopecký hodně vytýká nedůslednost na poli logiky. K nejčastějším prohřeškům věřících podle něj patří přenášení důkazního břemene na ateisty: místo aby prokazovali, že Bůh existuje, chtějí po ateistech, aby dokázali, že tomu tak není.

03534491.jpeg

Zatímco některé představy Boha Kopecký zásadně odmítá jako odporující vědeckému poznání, o jiných podle něj nemá smysl mluvit. „Koncept Boha jako radikálního Tajemství nebo bezedné hlubiny je tak vágní, že vůbec nemá smysl,“ říká angažovaný ateista. Nesmyslné je podle něj debatovat i o Bohu „kauzálně impotentním“ (tedy takovém, který nezasahuje do našeho světa) nebo nesystematickém. „To je takový Bůh, který vám jednou pomůže najít klíče a příště zase spustí vlnu tsunami,“ vysvětluje Kopecký.

Někteří z nás byli trochu otřeseni. Tématu se budeme v novém roce věnovat i dál. Pokud má někdo konečně zjistit, jak je to doopravdy, proč ne my? A vy si zatím pusťte celý pořad!

autor: Jan Škrob
Spustit audio