Hergot!: Žít košer

Ortodoxní judaismus je směr, o kterém se toho obecně ví docela dost. Opravdu jsou ale všechny naše informace a představy správné? Protože se Jan Škrob, Jakub Ort a Petr Wagner o tomto širokém proudu chtěli dozvědět co nejvíc, pozvali si do studia rabína Štěpána Menaše Klimenta.

Dozvěděli se například, že v určitých sférách ortodoxního judaismu mohou být i ženy duchovními a že gój, který dodržuje sedm základních pravidel, jako je zákaz vraždy či týrání zvířat, je na tom podle řady rabínů před Hospodinem stejně jako žid, který dodržuje 613 micvot, tedy židovských přikázání.

Fundovaný host mimo jiné také vysvětlil, co se rozumí pod zdánlivě paradoxním pojmem moderní ortodoxie, nebo proč v židovské tradici není jednotnost vnímána jako nutně pozitivní hodnota.

Hudební doprovod nicméně naopak poměrně jednotný byl. K vybranému tématu jsme hráli pouze nahrávky z kolekce Radical Jewish Culture, kterou má na svědomí vydavatelství Tzadik excentrického saxofonisty a skladatele Johna Zorna. Společným jmenovatelem různorodé hudby s nálepkou RJC je snaha o hledání židovské identity v (post)moderním světě a vzájemná komunikace tohoto světa s prastarou židovskou tradicí. Konkrétně zazní Rashanim, Pharaoh's Daughter, Danny Zamir, Zohara nebo Wolf Krakowski.