Kvér: Jste i vy postiženi normalitou?

25. květen 2013

Aktuální Kvér se jednou nohou pohyboval na akademické půdě, tou druhou zamířil do galerie. Naším hostem byla Kateřina Kolářová z Fakulty humanitních studií UK, která stojí za vznikem knihy Jinakost, postižení, kritika.

Publikace na 500 stranách nahlíží různými způsoby na intelektuální a tělesnou jinakost. Postižení nechápe jako jev existující sám o sobě, ale jako společenský konstrukt, který vytváří vztah mezi tím, co je jiné a co normální, respektive co definuje normalitu.

Pojem „norma“, příp. přívlastek „normální“, se začal objevovat v půli 19. století za vydatného přispění statistiky. Statistici v případě lidského těla zkoumali nejčastěji se vyskytující hodnoty, při svých měřeních tedy sledovali především průměr, který se postupně stával i normou. Většina statistiků se přitom zabývala také eugenikou. Odsud už krůček k rozlišení „normální“ a „jiné“, které se pro fungování ve většinové společnosti stává „nezpůsobilým“. Kniha na množství osobních příběhů ukazuje, jak takový konstrukt normality ve společnosti funguje v praxi, resp. jak se vůči jinakosti vymezuje.

Kateřina Kolářová je také autorkou koncepce výstavy, která před několika dny začala v DOXu a potrvá až do 16. září. V expozici Postiženi normalitou můžete třeba zjistit, jak stereotypně s „postiženými“ filmovými postavami zacházejí filmoví tvůrci, tedy jaké role jim přisuzují. Velká část výstavního prostoru je také věnována medicínskému pohledu na postižení, příp. institucionálnímu zacházení s jinakostí. Výstava vznikla ve spolupráci s Jedličkovým ústavem a školami u příležitosti 100. výročí jejich založení.

02895762.jpeg
Spustit audio