Pětina evropské krajiny pro přírodu. Bohatá biodiverzita je základem stability lidských aktivit

21. listopad 2023

Evropským trialogem prošlo začátkem listopadu nařízení o obnově přírody, které má být nástrojem k řešení krize biologické rozmanitosti. Legislativa zjednodušeně říká, že nestačí přírodu chránit v místech, kde je nejsilnější, typicky v přírodních rezervacích, ale je třeba ji aktivně obnovovat. V případě české krajiny se myslí zemědělské plochy, lesní porosty i rybniční soustavy. Evropa se tak vydává směrem, který vytyčila strategie pro biodiverzitu 2030.

Nařízení o obnově přírody vydala Evropská komise v červnu 2022. Z jednání v Evropském parlamentu v červenci 2023 vyšel předpis značně osekaný po hodně dramatickém hlasování. Evropský parlament si přál vypustit právě článek o obnově zemědělské krajiny a omezit obnovu na soustavu Natura 2000. Následoval listopadový trialog Evropské komise, Evropské rady a Evropského parlamentu, kde se našlo řešení přijatelné pro všechny. Výsledná listina zavazuje členské státy Evropské unie obnovit biotopy na 20 % suchozemských i mořských ploch do roku 2030. Do roku 2050 se mají takto obnovit všechny ekosystémy, které to potřebují.

„Dvacet procent území je hodně. Obnova nutně musí jít přes všechny typy využívané krajiny. Neznamená to zakládání nových rezervací. Řada rostlin i živočichů ve střední Evropě je vázaná na kulturní krajinu a na hospodaření člověka. K tomu se musíme přiblížit,“ vysvětluje ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Právě ptáci jsou dobrým indikátorem stavu krajiny a přírodní rozmanitosti. „Ptáci zemědělské krajiny ubývají nejrychleji. Podobně nám ubývá hmyz, žížaly, půdní mikroorganismy. Je potřeba snížit intenzitu zemědělské produkce, a to tak, aby fungovalo zásobení potravinami, ale zároveň s rozšířením místa pro další život,“ doplňuje Vermouzek.

Nařízení nedává žádné povinnosti fyzickým osobám ani hospodařícím subjektům, ale cílí na jednotlivé členské státy. Česká republika bude muset připravit Národní plán obnovy přírody, který stanoví, jakým způsobem toho dosáhneme. „Národní plán obnovy přírody musí připravit společně úředníci, nevládní organizace, odborné organizace, samosprávné celky, zástupce hospodařících subjektů a další. V budoucnu asi nikdo nebude jezdit po krajině s koňmi, orat s volem a v ruce držet pluh s radlicí. Budoucnost bude vypadat jinak. Jak má krajina vypadat, k tomu se musí dojít právě diskusí všech, kterých se to týká,“ uzavírá Zdeněk Vermouzek.

Proč je dobré mít na polích koroptev a nechávat v lesích některé neodtěžené kmeny? Jak souvisí biologická rozmanitost s klimatickou změnou? Poslechněte si celé Podhoubí.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

Mohlo by vás zajímat

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.