Taoismus je pro mě závanem čerstvého vzduchu, říká překladatelka Kateřina Gajdošová

28. březen 2021

Co se stane, když je mladý člověk konfrontován s něčím, co zpochybní jeho důvěru v – do té doby – zastávaný obraz světa? Reakce mohou být různé. Překladatelku Kateřinu Gajdošovou z FF UK kdysi dovedla takováto zkušenost k setkání se starou čínskou taoistickou myšlenkovou tradicí. Ta jí poskytla smysl, který nenacházela ve zjednodušeném vědeckém vědění ani ve vyhaslé západní spiritualitě, jak tento přínos sama popisuje. O inspiraci taoismem pohovořila pro pořad Hergot!.

„Hledáme odpověď na otázku, co máme dělat, co si máme počít. Myslím si, že otázka ‚co máme dělat‘ a ‚proč děláme to, co děláme‘ je otázka, které neunikne nikdo, ale je vyostřená právě v tom teenagerovském mladistvém věku,“ popisuje i svou zkušenost Kateřina Gajdošová. Snaha dobrat se věrohodných a smysluplných odpovědí ji přivedla mimo jiné ke studiu knih Vnitřní kapitoly Mistra Čuanga a Tao te ťing. Právě ty způsobily změnu jejího myšlení, která trvá dodnes.

Čtěte také

V čem podle Kateřiny Gajdošové spočívá přínosná originalita taoismu? „Mluví o tom, že porozumění sobě jako zcela autonomnímu činiteli, nezávislému, který se samostatně rozhoduje, není možná úplně tak výstižné. Také mluví o tom, že svět funguje jako celek trochu jinak, než jakou máme představu z našeho progresivně vědeckého hlediska.“ Kromě toho, že taoistické myšlení může být intelektuálně zajímavé, může mít podle překladatelky Gajdošové pozitivní dopad i na emocionalitu.

V jakém ohledu může mít taoismus pozitivní dopad na emocionální prožívání? V čem podle Kateřiny Gajdošové spočívá rozdíl mezi taoistickým myšlením a myšlením ovlivněným tradičními západními filozofiemi? Co znamená být v souladu s taem? Může být taoismus ekologicky angažovaný? Pokud vás tyto otázky zajímají, poslechněte si celý pořad!

Spustit audio