Jsme připraveni na dobu, kdy nás v práci nahradí roboti?

31. srpen 2020

Ve Španělsku vyvolalo rozruch několik soudních rozhodnutí, která zneplatnila výpovědi dané zaměstnancům, jejichž práce byla zautomatizovaná. Důvody, pro které tak soudy rozhodly, byly spíše socioekonomické než čistě právní – převážil zájem na ochraně práv zaměstnanců a zachování zaměstnanosti nad volností zaměstnavatelů racionalizovat si pracovní sílu. Jak by se asi podobné spory řešily u nás? A je právní úprava připravena na postupující automatizaci a digitalizaci?

Stávající česká právní úprava je celkem jednoznačná – pokud pro mě zaměstnavatel díky reorganizaci už nemá dost práce, pro kterou mě přijal, může mi dát výpověď s odstupným. Když mě nahradí robotem nebo automatickým systémem, nic ho nenutí, aby pro mě nějaké jiné místo hledal nebo vytvářel.

Čtěte také

I když české soudy při přezkumu výpovědí hledají, jestli mezi přijatými opatřeními a propuštěním zaměstnance pro nadbytečnost existuje souvislost, nedokážu si představit, že by se zabývaly podobnými faktory jako soudy španělské. Zkrátka, zaměstnavatel si svou strukturu může upravit podle svých potřeb a zaměstnanec je chráněn zejména výpovědní dobou a odstupným.

Je ale otázka, jestli tato úprava a její současný výklad budou do budoucna vyhovovat. V první řadě už dnes nekryjí celou řadu lidí, kteří pracují jinak než v pracovním poměru na dobu neurčitou. Ať už se jedná o smlouvy na dobu určitou, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, některé agenturní zaměstnance, nebo OSVČ v rámci švarcsystému, takto poměrně ochranitelskou zákonnou úpravu v souvislosti s nadbytečností u nich nenajdeme. V lepším případě jsou nějaké garance zajištěny smluvně, v horším případě vůbec. V případě, že pro ně dojde práce, mohou být velmi rychle a levně propuštěni a také často bývají.

mladí - mileniálové - bez práce

Tato prekérní pracovní uspořádání sice našemu pracovnímu trhu zatím v absolutních číslech nedominují, nicméně jsou na vzestupu a není pochyb o tom, že jich bude přibývat. Jejich nárůstu svědčí každá recese – a tu můžeme kvůli pandemii covid-19 očekávat – a už dnes jsou na nich postavena i celá odvětví, z nichž některá výraznou digitalizací a automatizací prochází nebo lze očekávat, že v dohledné době budou.

Pro mladé, kteří na pracovní trh vstupují, není už dnes prekérní práce žádnou novinkou a právě na ně budou logicky v budoucnu změny dopadat citlivě, stejně jako s nimi spojená nejistota. Práce od projektu k projektu namísto tradiční kariéry se dost možná stane normou.

Čtěte také

Ale ani u těch zaměstnanců, kteří jsou alespoň nějakým zákonným ustanovením o nadbytečnosti kryti, není jisté, zda taková úprava bude vždy vyhovovat. V případě výrazných proměn celých profesí, které za sebou mohou nechávat zástupy propuštěných, tříměsíční odstupné není velká spása, pokud v tom, co umíte, prostě místa nejsou, protože lidská práce z nich mizí.

Debata o tom, jak bude vypadat Práce 4.0, se u nás už pomalu vede, byť velmi opatrně, a ne dost kriticky. Měla by se ale vést i z pohledu pracovního, daňového, sociálního práva a dalších právních odvětví. Můžeme jít podobnými argumentačními uličkami jako španělské soudy, očekávat od zaměstnavatelů, že se o dosavadní zaměstnance a jejich uplatnění budou starat nad rámec zákonného odstupného. A musíme pamatovat i na ty pracující, kteří nemají ani tyto garance.

Jinak by se nám mohlo stát, že finanční dopady technologických inovací a dalšího uplatnění lidí, kteří přišli o práci, ponesou veřejné rozpočty, zatímco výhody poplynou těm soukromým. Někomu to může přijít spravedlivé, rozhodně to není udržitelné.

Nakolik se v Česku mluví o dopadech budoucí automatizace a digitalizace práce? Budeme schopni se postarat o ty, pro které už nebude práce k dispozici? Poslechněte si celý komentář.

Komentáře v rubrice Prolomit vlny vyjadřují názory autora/autorky.

Spustit audio

Související