Svatby v abrahámovských náboženstvích: Ploďte se a množte se!

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy svatba

Pro všechna abrahámovská náboženství, tedy křesťanství, islám i judaismus, je svatba důležitým životním mezníkem. Předchází jí dlouhá průprava. V některých případech, hlavně v islámu a judaismu, totiž jde o velmi drahou záležitost. O obecném významu svatby, svatebních přípravách a obřadech v abrahámovských náboženstvích jsme se v Hergot!u bavili s právničkou Lenkou Bezouškovou, antropoložkou Zuzanou Scheiberovou a farářkou Církve československé husitské Sandrou Silnou.

„Svatba je akt, ke kterému by se měl každý muslim uchýlit. Je doporučován Koránem i sunnou. Neměl by se jí snažit vyvarovat. Jestli je člověk schopný uzavřít manželství, tak by to měl učinit,“ komentuje svatby v islámu odbornice na islámské rodinné právo Lenka Bezoušková. Co všechno musí tedy člověk z náboženského hlediska splňovat, aby mohlo dojít k uzavření manželství? Podle Bezouškové je podmínek celá řada, ale v první řadě se bude posuzovat, zda oba snoubenci jsou schopni uzavřít manželství. Kritéria jsou většinou nastavena tak, aby po jejich splnění manželství mohlo představovat dlouhotrvající svazek, na základě kterého vznikne potomstvo a vytvoří se nová síť rodinných vazeb.

Podívejte se i na sérii Svatebky, která sleduje 5 dívek připravujících se na svou první svatbu. Osmidílný seriál přibližuje, jak se ve svatebních šatech míchají tradice a trendy, osobnost a hodnoty nevěsty a očekávání okolí.

Co se judaismu tyče, i zde je sňatek klíčovým aktem. „První přikázání, které Bůh dává člověku, je ‚ploďte se a množte se‘. Když se narodí dítě v judaismu, tak se říká: ‚Ať roste k Tóře, k svatbě a k dobrým skutkům.‘ Tedy manželství je v judaismu opravdu povinnost,“ říká praktikující židovka Zuzana Scheiberová. Možná právě proto není mnoho podmínek k uzavírání manželství. Největší komplikace je podle Scheiberové to, že židovská svatba se dá uzavřít pouze mezi dvěma židy. „V reformovaném judaismu rabín může uzavírat manželství mezi židem a nežidem, přečte z Tóry, ale nejedná se o židovskou svatbu,“ říká antropoložka.

V třetím abrahámovském náboženství, tedy v křesťanství, je svatba svátostní spojení muže a ženy, setkání dvou bytostí a jejich vzájemný slib a požehnání od kněze. „V rámci naší církve je svatba jedna ze sedmi svátostí,“ říká farářka Církve československé husitské Sandra Silná. Jaké jsou podmínky pro uzavírání manželství podle farářky? Sandra Silná dodává, že základní premisa, z čeho ona vychází, je, že Kristova láska je pro všechny. „Tím, že jsem farářka, tím, že lidem zprostředkovávám určitý duchovní prožitek a je to církevní obřad, tak je tam křesťanská víra potřeba. Je to nějakým způsobem předpoklad, proč by se jinak lidé obraceli na církev?“ ptá se farářka.

Jak pobíhají obřady v abrahámovských náboženstvích? Jak velké jsou svatby? Jaké jsou dnešní trendy? Jaké jsou práva a povinnosti manželů? Jak zaniká manželství? To vše a více v Hergot!u. Pusťte si celý pořad!

Spustit audio

Odebírat podcast

Související