Universum v Kampusu Dejvice: Společné vytváření živoucího kampusu

2. červen 2016

Kampus Dejvice je iniciativa, která dohromady spojuje šest institucí za účelem vytvoření živoucího kampusu na Praze 6. V areálu studentům chybí pestřejší nabídka stravování, studentské a kulturní akce a nejsou spokojeni s neutěšeným stavem prostoru kampusu. Společná snaha zástupců jednotlivých institucí a studentů začíná budovat unikátní spolupráci, která propojí dosud rozdělený kampus.

V polovině minulého června se v Národní technické knihovně v Praze sešli rektoři UK, ČVUT, VŠCHT, ředitel ÚOCHB AV ČR, ředitel NTK a starosta MČ Prahy 6. Podepsali memorandum, ve kterém se rozhodli pro vytvoření pracovní skupiny za účelem koordinace kultivace vzhledu kampusu, rozvoje vzdělávacích, společenských a kulturních aktivit a výzkumných a vzdělávacích projektů.

O téměř rok později (12. května 2016) se v NTK konal První sněm aktivních studentů Kampusu Dejvice, jehož cílem bylo zapojit do iniciativy studenty a dát jim možnost ovlivnit směřování celého projektu. „Teď na sněmu proběhl velký krok. Studentské senáty odhlasovaly, že v pracovní skupině Kampusu Dejvice budou zastoupeni nově tři studenti, za každou (školní pozn. redakce) instituci jeden,“ říká Richard Nevšímal, zástupce VŠCHT v pracovní skupině. „Jako instituce si můžeme vymýšlet x různých věcí, ale dokud se nezapojí studenti, tak to nikdy nebude autentické a studenti nedostanou to, co by sami chtěli,“ doplňuje.

Nedostatečnou nabídku stravování v kampusu prozatím řeší foodtrucky, aktivní studenti a spolky postupně organizují akce a testují, jak studenti reagují na studentské akce. Studenti uvažují o přeměně travnatých ploch mezi fakultami na malé kulturní zóny pro spontánní setkávání studentů. „V Čechách je strašný problém lidi naučit, že ty zelené plochy mohou využívat. Proto plánujeme třeba nákup obyčejných dek, které můžeme lidem půjčovat,“ říká Martin Horešovský ze spolku AS+. Spolupráce institucí a studentů má za dlouhodobý cíl i kooperaci při přestavbě a rozvoji kampusu. V současné době vzniká urbanistická studie, která by měla být hotová do konce roku.

03640624.jpeg

„Školy pořád nejsou moc připravené na to, že mají nějaké spolky. Jak je uchopit. Nemají transparentní pravidla na to, jak spolky vznikají, jak s nimi jednat. Do Kampusu Dejvice mohou studenti sami zasahovat, mohou si říct, aby tam byla taková a taková pravidla. A dopředu jsme avizovali, že tohle může být inspirace pro jednotlivé instituce,“ vysvětluje Richard Nevšímal cenu iniciativy pro zlepšení dialogu mezi studenty a školou. „My, když něco po fakultě žádáme, vesměs se potýkáme s tím, že v konečné fázi to není problém, ale v počátku je tam znát velká opatrnost. Pro vedení školy je to velká neznámá, když pořádáme nějakou akci,“ popisuje Ondřej Lebeda ze Spolku posluchačů architektury FA ČVUT spolupráci studentů s vedením školy.

03640623.jpeg
autor: nol
Spustit audio