Je to boj za budoucí generace, říká absolventka, která zkoumala sexuální násilí na univerzitě

8. červen 2023

Na Radiu Wave jsme spustili nový hraný podcastový seriál Reakce, který tematizuje toxické prostředí na vysoké škole. Ve Studovně jsme proto s Markétou Kopeckou probrali její diplomovou práci, ve které zkoumala definice, prevenci a řešení případů sexuálního obtěžování konkrétně na Univerzitě Palackého v Olomouci.

„Moje práce se věnovala vnímání sexuálního a genderového obtěžování z pohledu studentů a vyučujících na vysoké škole,“ popisuje Kopecká svůj výzkum, který vycházel z hloubkových individuálních i skupinových rozhovorů. „Téma sexuálního obtěžování na univerzitách už u nás v České republice sice bylo zpracováno, ale vždy se to bralo z toho pohledu studujících,“ dodává.

„Když jsem se o tématu bavila se studentskými senátory z jiných fakult, tak říkali, že potřebují důkazy, a to byl kámen úrazu, protože studentky řekly, že chtějí zůstat v anonymitě,“ popisuje jeden z problémů, se kterým se setkala.

„Čím výš je člověk postavený na té univerzitě, tím je těžší mu cokoliv dokázat a zároveň donutit ostatní, aby šli proti němu nebo zahájit nějaké kárné řízení,“ říká Markéta. „Když potom nejsou žádné jakoby reálné důkazy, například esemesky, e-maily, nebo nejsou na těle vidět žádné známky násilí, tak se to těžko prokazuje v jakémkoliv případě. Je to slovo proti slovu,“ popisuje další okolnosti.

Čtěte také

„Na univerzitě jsme všichni 18+, takže z hlediska zákona jsme svéprávní a měli bychom vědět, jak jednáme. Do toho ale vstupuje druhá věc, a to je obrovský aspekt moci. My si nejsme rovni. Student si nikdy nebude rovný s vyučujícím. Vždycky tam bude obrovská hierarchická propast,“ upozorňuje.

Co by Markéta poradila člověku, který se v toxické situaci nachází? „Svěřit se někomu, komu důvěřuju a vím, že mě vyslechne,“ říká a dodává, že je možné obrátit se na přátele, ale také na ombudsmana nebo psychologickou podporu.

„V téhle situaci neexistuje dobrá nebo špatná varianta, jak se zachovat, ale je důležité mít komu to říct, na koho se obrátit,“ dodává s tím, že chce povzbudit všechny, kteří se rozhodnou takovou věc nahlásit. „Je to boj za budoucí generace, aby tohle už nemusely zažívat,“ uzavírá Markéta Kopecká.

Stud a strach, že mi nikdo neuvěří. Co trápí studující se zkušeností se sexuálním obtěžováním na škole? Pusťte si novou Studovnu a poslechněte si také podcastový seriál Reakce.

Spustit audio

Související